Όροι Χρήσης

 • Όροι Χρήσης

  Εισαγωγή

  Ο Ιστότοπος www.equiphotel.gr παρέχει τις υπηρεσίες/προϊόντα του στους επισκέπτες και τα μέλη του με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων όρων χρήσης. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου. Ο Ιστότοπος δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες του να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

  Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο, ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτόν, δηλώνετε ότι ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω και οιουσδήποτε τροποποιημένους ή πρόσθετους όρους τους οποίους ενδέχεται να δημοσιεύει ο Ιστότοπος κατά καιρούς (οι «Όροι Χρήσης»). Εάν δεν συμφωνείτε με το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στους Όρους Χρήσης, μην προσπελάζετε και μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο.

  Ο Ιστότοπος διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών τακτικά. Η χρήση του Ιστοτόπου, ή οποιασδήποτε παρεχόμενης από τον Ιστότοπο υπηρεσίας, μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων των όρων και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών αποτελεί αυτόματα ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως κάθε φορά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

   

  1. Πνευματικά Δικαιώματα

  1.1. Εφόσον συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, έχετε το δικαίωμα να προσπελάζετε και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. O Ιστότοπος παραμένει ο αποκλειστικός κάτοχος του συνόλου των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων και επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων που δεν παραχωρούνται ρητώς στο πλαίσιο των παρόντων Όρων Χρήσης. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να τροποποιεί, να αντικαθιστά ή να διακόπτει τις ιστοσελίδες του ή οιοδήποτε μέρος αυτού οποιαδήποτε στιγμή, για οιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά του. Ο Ιστότοπος παρέχεται «ως έχει» και ως «ως διατίθεται».

  1.2. Αυτός ο Ιστότοπος και όλα τα ψηφιακά αρχεία που περιέχει ή μπορεί στο μέλλον να περιλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, ήχου και γραφικών, καθώς και τα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, πνευματικά δικαιώματα, λογότυπα, ονόματα χώρου, ή / και οποιαδήποτε άλλη μορφή πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με αυτόν τον Ιστότοπο, προστατεύονται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αντιγραφή και διάδοση, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οιουδήποτε Περιεχομένου του Ιστοτόπου παραβιάζει αυτή τη νομοθεσία και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εξαιρουμένων όσων προβλέπονται ρητώς στην παρούσα, ο Ιστότοπος δεν παραχωρεί κανένα ρητό ή έμμεσο δικαίωμα για χρήση οιουδήποτε Περιεχομένου του. Αποδέχεστε να μην κάνετε αντιγραφή, αναδημοσίευση, πλαισίωση, σύνδεση, λήψη, διαβίβαση, τροποποίηση, προσαρμογή, δημιουργία παράγωγων έργων, ενοικίαση, χρηματοδοτική μίσθωση, δανεισμό, πώληση, εκχώρηση, διανομή, προβολή, εκτέλεση, παραχώρηση άδεια χρήσης, περαιτέρω παραχώρηση άδειας χρήσης, του Ιστότοπου ή οιοδήποτε Περιεχόμενο των ιστοσελίδων του.

  1.3. Ως εκ τούτου δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής και ιδίως εκμετάλλευσης (εμπορικής ή άλλης) του Περιεχομένου του Ιστοτόπου, τμήματος ή παραγώγων του. Τέτοια χρήση, αντιγραφή και εκμετάλλευση (εμπορική ή άλλη) θίγει άμεσα τον Ιστότοπο (υλικά και ηθικά) και γεννά δικαίωμα έναντι του επισκέπτη / χρήστη που τελεί την παράβαση προς αποζημίωση της υλικής, ηθικής, παρούσας ή μέλλουσας ζημίας του.

  1.4. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείτε λήψη, διανομή, προβολή ή/και αντιγραφή οιουδήποτε Περιεχομένου του Ιστοτόπου.

  1.5. Δεν επιτρέπεται να καταργήσετε τυχόν υδατογραφήματα ή ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο του Ιστοτόπου.

   

  1. Προϊόντα

  2.1. Οι χρήστες ενημερώνονται για τη συνολική τιμή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κάθε άλλου τέλους και φόρου, και των εξόδων ηλεκτρονικής αποστολής για την παράδοση των προϊόντων που επιθυμούν να αγοράσουν, εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον, κάνοντας κλικ στην ένδειξη «Ζητήστε προσφορά» που υπάρχει σε εμφανές σημείο στο Ιστότοπο στην καρτέλα προβολής του κάθε προϊόντος.

  2.2. Οι χρήστες επιλέγουν τα προϊόντα για τα οποία επιθυμούν να ζητήσουν προσφορά και τα τοποθετούν στη «Λίστα μου», κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Προσθήκη στη λίστα», το οποίο ευρίσκεται στο κάτω μέρος της καρτέλας προβολής του κάθε προϊόντος. Οι χρήστες μπορούν να αφαιρέσουν οποιοδήποτε προϊόν πατώντας το εικονίδιο «Χ» πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η παραγγελία (= το αίτημα για λήψη προσφοράς) ολοκληρώνεται μόλις ο χρήστης επιλέξει το εικονίδιο «Ολοκλήρωση Παραγγελίας». Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης θα συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, θα πρέπει να διαβάσει τους όρους χρήσης και να κάνει κλικ στο εικονίδιο “Αποδέχομαι τους όρους χρήσης”).

  2.3. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η εταιρεία επικοινωνεί με το χρήστη είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email, και του παράσχει κάθε πληροφορία αναφορικά με τα προϊόντα για τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τα αγοράσει εάν το επιθυμεί.

   

  1. Εγγυήσεις και Αποποιήσεις

  3.1. Η εκ μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Ο Ιστότοπος παρέχεται στο πλαίσιο των παρόντων όρων χρήσης, «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή, έμμεση, θεσμική ή άλλως πως. Ο Ιστότοπος αποποιείται ρητώς οιαδήποτε και το σύνολο των εγγυήσεων οιουδήποτε είδους, είτε ρητών είτε εμμέσων, επί καθεμίας και του συνόλου των υπηρεσιών/προϊόντων που διατίθενται από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των έμμεσων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, καθώς και οιασδήποτε άλλης εγγύησης που ενδεχομένως να προκύψει στο πλαίσιο οιουδήποτε νόμου. Χωρίς κανέναν περιορισμό επί των προειρηθέντων, ο Ιστότοπος δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι: (i) ο Ιστότοπος θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, (ii) η πρόσβαση στις ιστοσελίδες θα είναι απρόσκοπτη, (iii) η ποιότητα του Ιστοτόπου θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας και (iv) οιαδήποτε σφάλματα ή ελαττώματα του Ιστοτόπου, των υπηρεσιών ή των προϊόντων θα διορθωθούν.

  3.2. Σε καμία περίσταση, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της αμέλειας, ο Ιστότοπος δεν είναι υπόχρεος απέναντι στον χρήστη ή τα εγγεγραμμένα μέλη του για κάθε άμεση, έμμεση βλάβη, η οποία να προέρχεται από τη χρήση του ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης προβλεπόμενης από τους παρόντες όρους χρήσης. Σε καμία περίπτωση, η συνολική υποχρέωση της Ιστοτόπου απέναντί σας για το σύνολο των βλαβών, απωλειών κλπ., δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που πληρώθηκε από μέρους σας, εφόσον πληρώθηκε, για την αγορά προϊόντων του Ιστοτόπου.

   

  1. Εφαρμοστέος νόμος

  4.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Ιστοτόπου και του επισκέπτη/χρήστη του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

  4.2. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Ιστοτόπου ή με τις υπηρεσίες/προϊόντα που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, οι διαφωνίες και τα σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

  4.3. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν θα ερμηνεύονται ούτε κατά ούτε υπέρ οιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, αλλά σύμφωνα με το ορθό νόημα της διατύπωσής τους. Η ακυρότητα ή η μη εφαρμοσιμότητα οιουδήποτε μέρους των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα ή την εφαρμοσιμότητα της ισορροπίας που περιγράφεται στην παρούσα.

Menu

Ξενοδοχειακό

Banner menu products

Μπουφέ

Banner menu products

Ηλ.Συσκευές / Μηχ.Κουζίνας

Banner menu products

Σερβίτσια

Banner menu products

Γυαλικά

Banner menu products

Μαχαιροπίρουνα

Banner menu products

Επιτραπέζιος Εξοπλισμός

Banner menu products

Κουζίνα

Banner menu products

Κάδοι Απορ/των - Είδη Καθαρ/τας

Banner menu products

Διακόσμηση

Banner menu products